תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש ג.ד קוסמטיקה ויזמות בע"מ

ט.ל.ח

1.1   ברוכים הבאים לאתר האינטרנט וחנות הסחר הווירטואלי של גיל דורמן (להלן: "האתר" ו/או גיל דורמן)   www.gildorman.co.il    מרחוב הברזל 31, תל אביב.

* תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין גיל דורמן תחת בעלת הזכויות ג.ד קוסמטיקה בע"מ ח.פ.516733417 (להלן: "הספק").

1.2   אתר זה בכללותו מציע תוכן אינפורמטיבי ומוצרים קוסמטיים אשר נמכרים ע"י האתר הן בפלטפורמה זו והן בקליניקה  בקניה ישירה .

1.3   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4  השימוש באתר זה ובתכנים הכלולים בו, הוראות ובשירותים השונים הפועלים בו מהווים את הסכמת הגולש/ המשתמש (להלן: "הגולש" או "המשתמש") לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש  לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין הספק. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו:

  • כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתנאי השימוש שלהלן:
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי השימוש וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתנאי השימוש.
  • כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות.

1.5  תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד(טאבלט) למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6  האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט, שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי הספק. קישורים אלו נועדו לשימוש ורווחת  הגולש, אולם, הספק אינו אחראי על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד הספק.

1.7  השימוש באתר זה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד, והוא אינו מיועד למכירה סיטונאית. כמו כן, חל איסור לעשות כל שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג’ ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

1.8  חל איסור להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

1.9  הספק יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת, עלולים לחול שיבושים/ תקלות בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בספק, לפיכך, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים (אם יגרם להם), אם לעניין רכישה של שרות כלשהו או עקב אי קבלת שרות באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את הספק, מכל נזק כאמור.

*האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים לציבור כמו שהם  ("AS-IS") .הספק עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. הספק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

 

2. הזמנה ורכישה

2.1 לכל מי שמלאו לו 18 שנים לפחות והינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים ונכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני ומספר זהות  של הלקוח). המחירים באתר כוללים מע”מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2.2 התשלום והרכישה באתר ניתן  לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וכן כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות אשר קיבלו אישור מבנק ישראל: ויזה כאל, ויזה לאומי, מקס, מסטרקרד ישראכרט אלא אם נאמר אחרת.

2.3 הגשת פרטים כוזבים ושקריים, לרבות בזהות המזמין, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.4  הספק מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי. הגולש בוחר מוצר בדף המכירה ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות. שמורה לספק הזכות להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

2.5  המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. הגולש נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם לרכישה. גולשי  האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת.

2.6  אחריות הגולש: ידוע לגולש כי האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר הספק אין כפל מבצעים אלא אם מצוין כך במפורש.

2.7  המחירים אינם כוללים משלוח – פרטי משלוח ועלויות משלוח על פי בחירת הגולש  כמפורט בתהליך ההזמנה.

2.8  "הזמנה שמורה”: במידה והמשתמש בחר בשמירת הזמנה בסל הרכישה וביצע את ההזמנה מאוחר יותר, המחירים התקפים יהיו אלו המופיעים באתר ביום ביצוע ההזמנה בפועל ולא המחירים שהופיעו בעת ביצוע שמירת ההזמנה. בכל מקרה המחירים המחייבים הם אלו המופיעים ביום ההזמנה בדף המוצר.

2.9  למען הסר ספק, גיל דורמן עושה את מירב המאמצים לספק את מוצריה  מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, הספק אינו מתחייב  על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה. יחד עם זאת, בכל מקרה של תקלה באספקת המוצרים הנכם מוזמנים לפנות אל  שרות הלקוחות של גיל דורמן ואנו נעשה ככל האפשר כדי לזרז את זמן המשלוח.

2.10 הספק שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. מובהר כי הספק עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר ימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת הספק מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה,  או שחלה טעות  במפרט/ מחיר, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהוזן או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהיה הספק רשאי להציע לגולש מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה והגולש יקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש.  היה והגולש לא יהיה מעוניין במוצר החלופי, יהיה זכאי לסרב לקבלו, במקרה כזה תישלח הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויתבצע זיכוי על פי המועדים שנקבעו בחברת האשראי. במידה והתשלום שולם בדרך אחרת, ישיב העסק את מלוא התמורה ששולמה בפועל וכפי ששולמה תוך תיאום מראש ובזמן סביר.

2.11  במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הגולש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הגולש להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה הספק זכאי לבטל את ההזמנה.

2.12  החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הגולש.

2.13  כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

 

3. משלוחים ואספקת מוצרים

3.1  משלוח המוצרים יתבצע בין 5-7 ימי עסקים ( א-ה) ממועד ביצוע ההזמנה. ערבי חג  וימי שישי שבת אינם נספרים במניין הימים. היום הראשון הינו יום קבלת התשלום בפועל ואישור ע"י חברת האשראי.

3.2  הספק ידאג  לאספקת כל מוצר הנרכש באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.

3.3  בעת אספקת המוצר, רשאי הספק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירתו.

3.4  הספק אינו אחראי על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא יהא אחראי לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות הספק ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד הספק בעניין זה.

3.5   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספק רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. הספק  עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 10 ימים במועד האספקה. לספק שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותו לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י הגולש ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.

3.6  על הגולש להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. הספק יעשה  ככל יכולתו על מנת לזרז ולאתר את המוצר עבור הלקוח

3.6  איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית, על הגולש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי משלוח אותו כנ"ל לגבי איסוף עצמי. למען הסר ספק, במידה והגולש יבחר בדרך איסוף זו, לא תהיה לו כל טענה או דרישת ביטול בכל הנוגע למחיר שונה  אשר מוצג באותו היום בקליניקה. המחיר הקובע הינו המחיר אשר שולם והוצג ביום הרכישה בפועל.

4. החלפות/ החזרות

4.1  המשתמש רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לקליניקה של גיל דורמן או לאתר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.

4.2  החלפה/ החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).

4.3  שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה..

4.4  מובהר, כי ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.

4.5  המשתמש יוכל להחזיר את המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4.2 לעיל לקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב,  ושם לבחור בעבורו מוצר אחר הקיים במלאי או לקבל זיכוי במקום.

4.6  עם הגעת המוצר ובמידה ויתקבל כשהוא עומד בהוראות סעיף 4.2 לעיל, יועבר לרשות המזמין באמצעות המייל (לכתובת המייל שבה השתמש המזמין בעת ביצוע ההזמנה) זיכוי לקליניקה של גיל דורמן או לאתר (לבחירת המשתמש) בערך ששולם בפועל תוך 7 ימי עסקים.

4.7  אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המשתמש לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

5. ביטול עסקה

5.1  משתמש הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") הפירוט המובא בסעיף זה להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר להגביל את זכויותיו של הספק או זכויותיו הקוגנטיות של המשתמש, על פי חוק הגנת הצרכן.

5.2    ביטול ההזמנה יתאפשר: (א) עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

5.3     ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר (בכפוף לזכותו של המשתמש לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן),  באמצעות הודעת ביטול שימסור המשתמש בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

* בעל פה – בקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב. והגשת טופס "ביטול עסקה" בקליניקה.

* בדואר אלקטרוני לכתובת: gildormanskin@gmail.com

* באתר באמצעות הגשת פנייה בעמוד "צור קשר".

5.4  ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המשתמש לספק על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.

5.5  בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לספק לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש המשתמש לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

5.6  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר הספק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין בגין המוצר הפגום, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהמשתמש.

5.7  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבטל את החיוב בשל העסקה, וכן ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

*  למען הסר ספק, במקרה שבו המשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזיר אותו לקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב, על חשבונו (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות).

5.8  אין בזכותו של המשתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת, ובכלל זה כתוצאה מהרעה במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

5.9  כל החזר כספי שיינתן על ידי הספק בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

6. קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1   כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה ועוד), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושו הבלעדי של ספק והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לספק באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לספק לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של הספק (ל"המידע" ).

6.2  אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של הספק מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של הספק, מכל סוג שהוא.

6.3  אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של הספק מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בנוסף, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג, Crawlers Robots וכיו"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

6.4  אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשדר, להפיץ,  להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר זה (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של הספק מראש ובכתב.

6.5  אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הספק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש במפורש ובכתב.

 

7. קישורים לאתרי אינטרנט

7.1  באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי הספק. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של הגולשים ואין לספק שליטה על אתרי אינטרנט אלה. הספק לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. הספק אינו מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. הספק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

8. פרטיות

8.1  מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של הספק להבטיח חסינות על סודיות פרטי הגולשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים, וכן אין באפשרותו להבטיח מפני חדירות למחשביו ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידו. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי הספק, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע לגולשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

8.2  אנו מכבדים את הפרטיות של לקוחותינו. הספק לא ימסור את פרטי המזמין, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

ב. אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הגולש, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הגולש לבין הספק;

ג.  אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק החשד כי הפר הגולש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם הספק ו/או עם מי מטעמו;

ד.  אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק חשד כי הגולש ביצע שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

ה.  אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק החשד כי ביצע הגולש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בספק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או באתר;

ו.  אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות הספק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של הספק. לגולש לא תהיה טענה או דרישה כלפי הספק בקשר למסירת פרטיו כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

ז. אם יארגן הספק את פעילותו במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר - הספק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הגולש  ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

ח.  מילוי טופס באתר לצורך  רכישה או בכלל מהווה הסכמה של הגולש לכך שפרטי המזמין שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הספק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

*  מטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, ולמטרת פניה לגולש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

*  לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

*  לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;

*  לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה "(cookies).

8.3  שימוש כאמור בפרטי הגולש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של הספק (בכפוף לדין), והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981. הספק לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות הגולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8.4  הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הגולש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמסר, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

8.5  לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לשירות לקוחות של הספק במייל : gildormanskin@gmail.com  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה הספק יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו. למען הסר ספק, הספק יהיה עדיין רשאי לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך המטרות המפורטות בסעיף 8.2 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של המשתמש ובהתאם לדין החל.

8.6  הגולש  מצהיר ומאשר כי הובהר לו והוא מבין שהספק משתמש בשירותים טכניים של צדדי ג' לצורך תחזוקת האתר השוטפת וביצוע הוראות תקנון זה, וכי במסגרת זאת ייתכן שלצדדי ג' כאמור תהייה גישה לנתונים של המשתמש.

9.  התחייבויות המשתמש/ גולש

9.1  עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

א.  הגולש מסכים לכל האמור בתקנון האתר;

ב.  הגולש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את הספק מכל אחריות בעניין זה;

ג.  הגולש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

ד.  הגולש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

ה.  הגולש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

ו.  הגולש  מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הספק, במקרים בהם הספק יחשוש כי השימוש של הגולש באתר אינו מתיישב עם הוראות התקנון ו/או כל דין, הוא יהא רשאי להתחקות אחר השימוש של הגולש  באתר, בכפוף לכל דין, וכן הוא שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות הספק על פי דין.

ז. הגולש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

ח.  הגולש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.

10. העדר אחריות

10.1  בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). הספק אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

10.2 הספק אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או "תוכנה זדונית" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הגולש או לכל רכוש אחר של הגולש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

11. המידע המוצג באתר

11.1  תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי (כגון בתיאור הפריט) - הדבר לא יחייב את הספק, ובכל מקרה הספק לא יישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי הספק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

11.2  הספק רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הספק יהא רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

 

12. שונות

12.1  הספק שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

12.2  הספק שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. לגולש לא תהא כל טענה כלפי הספק ו/או מי מטעמו בגין שינויים במידע באתר.

12.3  הספק רשאי להמחות את זכויותיו לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד הספק לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר (בכפוף לדין).

12.4  הספק שומר לעצמו את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תקנון זה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תקנון זה.

12.5  הגולש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין הספק כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.

logo בניית אתרים